top of page

Privacy verklaring

Dok-zuid personal coaching respecteert de privacy van haar gebruikers en neemt dit serieus. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de algemene verordening gegevens bescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
 

Dok-zuid personal coaching verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Voornaam en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer

• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Informatie die je invult in een open veld van een (online) formulier

• Informatie die je invult in een openvragenlijst voorafgaand aan een intakegesprek.

• maken van een persoonlijk verslag na een sessie.
• Relevante informatie die je actief mondeling verstrekt ten behoeve van de dienstverlening
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


 

Doel van het verwerken van persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden gebruikt voor het:

1) uitvoeren van de dienstverlening
2) informeren over diensten
3) versturen van facturen en de afhandeling van betalingen

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dok-zuid personal coaching hanteert een bewaartermijn van 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht voor:
 

• Voornaam en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer

• E-mailadres
• Betalingsgegevens

Dok-zuid personal hanteert voor de overige informatie een bewaartermijn die onderling is afgesproken en waarvoor toestemming is gevraagd, nodig voor eventuele toekomstige dienstverlening bij bijvoorbeeld terugval of incidentele vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
 

Dok-zuid personal coaching verstrekt persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming behalve als er op basis van de wet hiertoe een verplichting is of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen per e-mail sturen aan: info@dok-zuid.nl. Het verzoek zal binnen 4 weken worden verwerkt. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

De beveiliging van de persoonsgegevens

Dok-zuid personal coaching neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een beveiligde SSL- verbinding. In geval van een data lek wordt dit gedocumenteerd en wordt er - indien noodzakelijk - melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Het gebruik van cookies op de website

Dok-zuid personal coaching maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunnen eerder opgeslagen instellingen van de browser worden verwijderd.


Contactgegevens

Als je vragen hebt over de manier waarop Dok-zuid personal coaching jouw persoonsgegevens verwerkt of er zorgen zijn over de beveiliging ervan, neem dan contact met ons op:

Dok-zuid personal coaching – Irene Lunter
info@dok-zuid.nl
Overtoom 278 |1054JC Amsterdam | 06 20620001


Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht over de manier waarop Dok-zuid personal coaching met jouw persoonsgegevens om gaat dan kun je die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page